mandag den 2. september 2013

Industri sidespor på fri bane

Industri sidespor på fri bane.

Så er jeg tilbage med lidt info om mit nye projekt, jeg arbejder på.

Projektet er med udgangspunkt i et industrisidespor på fri bane. Sidesporet er med forbillede i Sindalsvej ved Risskov i Århus. Den nærmeste station var enten Lystrup Station mod nord eller Torsøvej mod syd (Århus H.).

Sidesporet 2012
Strækningen set mod Lystrup 2012
Overkørslen ved det gamle Tuborg depot

Lidt historie

Dengang i 70'erne og 80'erne var der mange industrikunder i denne del af byen, og de blev betjent med godstog direkte fra Århus flere gange om ugen. På Sindalsvej sidsporet var der dengang flere kunder. Størst var Tuborg depotet og Tømrerhandelen, men der var også en fragtcentral og Hudecentralen, der fik kemikalievogne fra DSB.

Desværre blev sidesporet nedlagt i 1992.
Lidt svært at køre tog her... 20 år efter


Det gamle spor til Tuborg Depotet

Lidt info fra SR om banestrækninger og deres bestemmelser og betegnelser:

"SR §2
Almindelige bestemmelser
§ 2 Almindelige bestemmelser
1. Banestrækningen
1.1. Banestrækningens inddeling
En banestrækning deles i den fri bane og stationer.
1.2. Den fri bane
Den fri bane er den del af banestrækningen, som ligger uden for stationerne.
Den fri bane mellem to nabotogfølgestationer benævnes
banestykke.
Spor, som forbinder to nabostationer, benævnes hovedspor. Øvrige spor på den fri bane benævnes sidespor."


Et sporskifte og dens "ost"
Trælasten

Opbygning af moduler

Jeg har opbygget 6 moduler indtil videre til dette formål. De er bygget som en let kurve, hvor der går en transversal ind via hovedsporet. Modulerne er 100x50 cm. Selvfølgelig kortere på den ene længde end den anden, da de skal udgøre en kurve.
Min H+H Betonvarefabrik
Jeg har ikke valgt at lave banen 100% efter forbilledet, idet jeg ønsker at have et par andre og mere interessante godskunder på mine spor. F.eks. har jeg længe haft et ønske om, at få anlagt en betonfabrik fra H+H Beton. Denne skal der også være plads til på mit anlæg.

Styringen skal være lokal og delvist stedbetjent. (se beskrivelser herunder).
Den lokale styring skal være med elektriske drev, der skal betjenes under hvert sporskifte. På denne måde håber jeg at skabe en illusion om, at man rangere og svinger "osten" selv.

Idegrundlag

Min ide med sidesporet er, at der udgår et godstog fra en lidt større station direkte eller via Lystrup, hvor sidesporet teknisk bliver frigivet. Herefter skal der meldes sporet frit igen fra godstoget, hvorefter transversalen ikke længere kan skiftes lokalt. Efter endt rangering, kan der igen ringes til stationen og bedes om kørsels tilladelse.
Rent praktisk vil det virke med en lille boks med nøgle, der kan stilles enten lokalt eller hos den nærmeste station. Hvis nøglen afhentes på stationen, skal rangerpersonalet ringe når de skal "lukkes" ind på sidesporet. Herefter bliver sporet frigivet til lokal betjening ved hjælp af en knap der lyser. Når godstoget er rangeret ind på sidsesporet, meldes banen fri igen og stationen tager kontrollen tilbage med sporskiftet. Rangerpersonalet har så al den tid de har lyst til at ordne deres foretagende, hvorefter der kan ringes ind og bedes om kørsels tilladelse.
Ingen kommentarer: